Dotacje

.

.

Bezzwrotna dotacja
w programie rządowym 

Nabór wniosków jest prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW.

.

.

.

.

Odliczenie od podatku dochodowego

.

Możliwość odliczenia 17% lub 32% od podatku dochodowego w roku 2020.

.

.